Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika MŠ

Mateřská škola je umístěna v regionu mezi nemocnicí a ulicí K.H.Borovského. Budova i zahrada mateřské školy jsou mimo hlavní komunikaci, přesto že je v centru města. V roce 1991 byla škola přestěhována z vily do budovy bývalých jeslí. Dvoutřídní mateřská škola se změnila na trojtřídní mateřskou školu.

Protože prostory v budově jeslí byly menší a některé pro mateřskou školu nevyužitelné, došlo během času ke značným změnám v prostorách MŠ.

Prostory sušárny nepřebudovaly na tělocvičnu, která se postupně zařizuje.. Po stavebních úpravách se kočárkárny přebudovaly na šatny dětí a ze stávajících šaten byly udělány jídelny. Dále byla ze skladových prostor vytvořena šatna v prvním patře. Vznikly nové kabinety a koutky pro děti. Všechny tyto změny vznikaly postupně a za plného provozu. Proto ještě dotváříme a vylepšujeme interiér budovy tak, aby prostředí bylo nejen příjemné , ale i funkční.

Okolo budovy je prostorná členitá zahrada, kterou lze využívat po celý rok na pobyty venku.

V zimním období tady děti plní sezónní úkoly jako je bobování, sáňkování, chůze terénem aj.

V létě pak je to seznamovaní dětí s přírodním materiálem( písek, kámen, dřevo aj.) a využití manipulačních činností s nimi, využití lokomočních pohybových činností apod.Na zahradě je možné plnit i ostatní úkoly třídních programů na nově vybudované terase.

V mateřské škole jsou 3.třídy ve kterých je zapsáno 68 dětí ve věku od 2 do 7 let.

1. třída                                věk 2 – 4 roky          zapsáno 18 dětí

2. třída                                věk 3 -  5 let             zapsáno  25 dětí

3. třída                                věk 4 – 7 let             zapsáno 25 dětí

Do mateřské školy jsou přijímané děti mladší 3 let, protože prostory v prvním patře jsou menší a není možno sem umístit plný počet dětí. Získaly jsme tak zkušenost, že tyto mladší děti se dobře adaptují a ještě nikdy  nedošlo k vyloučení dítěte z důvodu nezvládnutí režimu v MŠ.

 

pokračování