Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky přijímání dětí do mateřské školy

 Počet zapsaných dětí do mateřské školy je v souladu s kapacitou  školy. Po zápise k docházce do MŠ je povolena ředitelkou školy se souhlasem MÚ v Sokolově  Vyjímka z počtu dětí na stávající školní rok.

Výjimku ředitelka školy stanovuje takto:

1. třída                                           18 dětí

2. třída                                           25 dětí

3. třída                                           25 dětí

Zápis do předškolního zařízení vyhlašuje Mateřská škola ve spolupráci s Městským úřadem v Sokolově na následující školní rok. Zápis probíhá na mateřské škole ve stanoveném termínu, kde si rodiče nebo zákonný zástupce dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání .Po uplynutí zákonné lhůty 30 dnů od zápisu si rodiče vyzvednou proti podpisu písemné Rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud si rodiče nebo zákonní zástupci dítěte nevyzvednou toto Rozhodnutí do 30.6. bude přihláška vyřazena z evidence pro následující školní rok a bude vybráno jiné dítě čekající na zařazení. Ředitelka mateřské školy se při zařazování dětí řídí Kritérii pro zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání.


Personální podmínky mateřské školy

 Na mateřské škole pracuje 6 pedagogických pracovnic, 2 kuchařky a 2 pracovnice provozu.

Pedagogické pracovnice jsou všechny kvalifikované.

Od 1.7.2003 byla na škole provedena další úsporná opatření. 2 pedagogické pracovnice pracují na zkrácený pracovní úvazek tj. 0,840.

Hlavní kuchařka má  úvazek 1,000,   pomocná kuchařka pracuje na úvazek 0,500 a VPJ na úvazek 0,313 . Školnice pracuje na 1,000 úvazku a  uklízečka na 0,750. Na škole je uklízečce doplněn úvazek o 0,250 jako práce pradleny, která je placena  z jiných zdrojů.

Údaje o zaměstnancích:

Ředitelka školy           Markéta Csipková  úvazek 1,000 kvalifikovaná

Učitelky                         Miroslava Záleská   úvazek 1,000  kvalifikovaná

                                       Dana Skalická   úvazek 1,000  kvalifikovaná

                                      Jana Kozúbková  úvazek 1,000  kvalifikovaná

                                      Regina Zubaničová   úvazek  1,000 kvalifikovaná

                                      Dana Štácová   úvazek 0,840 kvalifikovaná

 

zpět