Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola je umístěna v regionu mezi nemocnicí a ulicí K.H.Borovského. Budova i zahrada mateřské školy jsou mimo hlavní komunikaci , přesto že je v centru města. V roce 1991 byla škola přestěhována z vily do bývalých jeslí. Dvoutřídní mateřská škola se změnila na tří-třídní mateřskou školu.
Protože prostory v budově jeslí byly menší a některé pro mateřskou školu nevyužitelné, došlo během času ke značným změnám.

Prostory sušárny byly přebudovány na tělocvičnu, která se postupně vybavila. Po stavebních úpravách se z kočárkem staly šatny, ze šaten jídelny a tím vznikl větší prostor ve třídách pro denní pobyt dětí. Ze skladových prostor v patře byla také vybudována šatna pro děti.Vznikly nové kabinety a koutky pro děti. Všechny tyto změny probíhaly za plného provozu tak, aby nebyl omezen pobyt dětí v MŠ. Postupně stále dotváříme interiér za pomoci dětí i rodičů.


Chceme, aby prostředí v mateřské škole bylo pro děti i rodiče inspirací a aby bylo všem příjemné, ale i funkční.

Okolo školy je prostorná, členitá zahrada, kterou lze využívat pro celoroční pobyt dětí venku. Proto jsme se postupně zaměřily na vybavení této zahrady. Byl vytvořen prostor pro pohybové aktivity dětí v zimním i letním období. Na zahradě jsou dvě pískoviště. Tady děti mají možnost pobývat i za parného počasí a nenásilnou formou plnit úkoly. Na zahradě je velký bazén, který využíváme v létě na otužování dětí a předplavecký výcvik. Na nově vybudované terase mohou děti plnit úkoly jak pracovní, tak i výtvarné.
V zimě děti mohou bobovat, sáňkovat a plnit další sezonní úkoly.
Zahradě dominuje prostorné iglú z vrbového proutí.