Jdi na obsah Jdi na menu
 


Divadelní představení - 1x za měsíc Městské divadlo ,  divadlo Řimbaba, aktuální divadelní nabídky

Výuka cizího jazyka - kroužek výuky anglického jazyka 1 x týdně

Malování s rodiči - 2 x za rok malování nebo výrobky z keramiky
Mikulášská nadílka - návštěva v mateřské škole s nadílkou

Vánoční noc v MŠ - vánoční besídka s nadílkou, nocování v mateřské škole


Pálení čarodějnic - vítání jara a pálení čarodějnic

Oslava Dne dětí -  v rámci rekreačního  pobytu na horách

Výlet dětí -podle výhodné aktuální nabídky


Závěr školního roku - poslední zvonění s programem pro předškoláky s pasováním,opékání  buřtů s rodičema - Zahradní slavnost - tématicky laděná                                   

Doplněk nadstandartní péče v mateřské škole

Cvičení pro maminky - 1x týdně - Zoomba, břišní tance

Výuka hry na flétnu 1x týdně hra na flétnu


Výuka základů znakové řeči - 2-3x týdně

Návštěvy v Sokolovské knihovně - 1x za měsíc - prohlídka knih a beseda na určené téma. Např. naše tělo + literatura k tomuto tématu

Předplavecká výchova - plavecký bazén na 6.ZŠ - 3x v měsící Malí školáci, 1x v měsíci Berušky

Rekreační pobyt dětí na horách -2x za rok

Účast na akcích pořádaných DDM Sokolov -dopravní výchova,Den Země,BENE,netradič. olympiáda,..

Saunování - 1x týdně

Jóga - 1x týdně