Jdi na obsah Jdi na menu
 


Berušky

 

 

Ve 2. třídě pracují  paní učitelka Dana Štácová a paní učitelka Regina Zubaničová. Ve třídě jsou děti od 3  do 5 let. V této třídě jsou děti , které navštěvují mateřskou školu zpravidla již druhým rokem.

Přesto na začátku školního roku probíhá adaptační období, protože děti prožívaly prázdninové období většinou doma se svými rodiči a prarodiči. Je důležité děti připravit na systematickou práci.

Velký důraz je v tomto období kladen na vytvoření pěkných vztahů mezi dětmi. (pomáhat mladším dětem, neposmívat se při nezdaru, neubližovat si). Zaměřujeme se na sebeobsluhu, kulturně hygienické návyky, stolování.

Jedenkrát za měsíc budeme chodit do bazénu a spolu s Malými školáky budeme chodit na představení do Městského divadla.

Důležitou součástí našeho působení je spolupráce s rodinou, kdy bychom chtěly zapojit rodiče do dění ve škole během celého školního roku.

Postupně s dětmi začínáme systematicky pracovat aby na konci školního roku byly připravené na vstup do předškolní třídy a dovedly se soustředit  určitý časový úsek, aby získaly kompetence k plynulému přechodu do třídy 5 – 6 letých dětí.

Po celý školní rok se zaměříme na to, aby děti prožívaly den v kamarádském prostředí a cítilo se spokojeně a uvolněně.

 

 

P r a v i d l a    t ř í d y

 

- neubližujeme si

 

- nepřekřičujeme se a necháme domluvit svého kamaráda,     

  nevstupujeme do hovoru dospělých a nevynucujeme si okamžitou pozornost  
 

- budeme si uklízet hračky na své místo

 

- u jídla si povídáme potichu, abychom nerušily své kamarády

 

- nezapomínáme si umývat ruce mýdlem a opláchnout obličej

 

- umíme pozdravit, poprosit a poděkovat