Jdi na obsah Jdi na menu
 


Broučci

 

V 1. třídě pracuje  paní učitelka Markéta Csipková a paní učitelka Jana Kozúbková. Ve třídě jsou děti od 2 do 4 let, kteří nastoupily poprvé do kolektivu.

Nejdříve se plně zaměříme na adaptaci dětí na kolektiv, postupně si budeme zvykat na nové prostředí, na nové kamarády a neméně důležité bude si zvyknout na úplně nový režim.

Hlavními úkoly bude zvládnutí základů sebeobsluhy, kulturně hygienických návyků a stolování.

V neposlední řadě bychom chtěly dětem poskytnout prostor pro nové poznávání, nové zkušenosti a pro získání nových dovedností.

Velký důraz klademe na to ,aby děti získaly další svoje pevné zázemí, kde společně s novými kamarády budou řešit své problémy a aby se mateřská škola stala místem kde se budou cítit bezpečně a příjemně.

Proto součástí našeho působení je spolupráce s rodinou, kde budeme rodiče vtahovat do dění MŠ a zapojovat je do různých činností.

Budeme dbát na to, aby dítě prožívalo den v kamarádském prostředí a cítilo se uvolněně a spokojeně

 

 

P r a v i d l a    t ř í d y

 

-         před ranním cvičením si dojdeme na záchod/ aby nás

          netlačilo bříško a dobře se nám cvičilo/

 

-         po použití záchodu si umyjeme ruce / mýdlo umyje   

          bacily    z ručiček/

 

-         před každým jídlem si umyjeme ruce mýdlem

 

-         v jídelně sedíme na svém místě

 

-         svačinu a nádobí si budu připravovat sám/ jsem 

          velký   a šikovný/

 

-         nádobí si po sobě uklidím/ nejdříve zastrčím židli,

         potom  odnesu tácek, a nakonec hrneček, který držím

         oběma   rukama. Vyhýbám se kamarádům/

 

-         hračky uklízím na své místo

 

-          neubližuji kamarádům

 

 -         u jídla nepovídám

 

-         v šatně si uklízím věci na své místo

 

-         při příchodu pozdravím, poprosím si o pomoc, po-

          děkuji